No5362模特鱼子酱Fish云南旅拍脱黑色露肩礼裙露蕾丝内衣迷人诱惑写真79P鱼子酱秀人网

No5362模特鱼子酱Fish云南旅拍脱黑色露肩礼裙露蕾丝内衣迷人诱惑写真79P鱼子酱秀人网

不知带脉通于肾,而肾气通于肝。忌三白、烧酒。

腊月猪胆炙黄柏为末一两,入轻粉五分同研,湾水调敷。治汤火伤,及各样杖疮亦好。

如大便秘加大黄,小便涩加木通,血加阿胶、紫菀、治肺感寒邪,咳嗽声重,胸膈烦闷,头目昏眩。 若儿头尚未到产门,乃气逆不行,儿身难转,非交骨不开之故也。

芝麻一升研末,和米二合,煮粥食,肠润即通。 法当补脾,使脾气得实则自健运,切不可下。

以蛤粉为衣,其膏可收十年不坏,愈久愈烈。又方若一时气绝不能言,急以热小便灌之即苏。

治男子妇人一切气不和,多因忧愁思虑忿怒伤神,或临食忧戚,或事不遂意,使抑郁之气留滞不散,停于胸膈之间,不能流畅,致心胸痞闷,胁肋虚张,噎塞不通,噫气吞酸,呕哕恶心,头目昏眩,四肢倦怠,面色痿黄,口苦舌干,饮食减少,日渐羸瘦,大肠虚秘,或因病后虚痞,不思饮食,并治之。人以为赋禀之薄也,谁知是脾胃虚寒乎!夫脾胃之虚寒,原因心肾之虚寒耳。

Leave a Reply