MIAA-086 - 筱田优2019年番号 エレベーターの故障で

MIAA-086 - 筱田优2019年番号 エレベーターの故障で

苏梗中空有白膜,则散腹中之气。陈藏器云∶羚羊夜宿,以角挂木不着地,但取角弯中深锐紧小,犹有挂痕者是。

至于产前必多加白术以安胎,产后必多加白术以救脱,消食非多用白术何以速化,降气非多用白术何以遽定,中风非多用白术安能夺命于须臾,痞块非多用白术安能救困于败坏哉。曰∶不同,乌可举一方以概众方乎。

答曰∶不然,各有优劣,但当弃短取长,毋得一切废黜。  凡香港脚,寒湿者多,宜以温药为主,再加木瓜、苡仁、牛膝为引导,所以利脚下之湿也。

然而土之所不坚者,又因于火之太微也。苍耳有芒而体轻松,蔓荆味辛而气发散,故皆有升性,亦核实中之变格也。

人参是气分之药,而又兼阴分,所以阳生而阴亦生,救元阳正所以救真阴也。曰∶生水,原有化生之妙,不在药味之多也。

又有热助相火之证,如日晒火山,风扬炬焰之状,论证者当类推焉,夫以五脏论,则心属火,以六气论,则心肾均主阳热,而火当属之少阳,可分可合,问曰∶天阳生地火,故心生包络之相火,包络之血下藏于肝,故肝寄相火,是木之义也。遗尿欲止,非多加参、不能取效。

Leave a Reply