av55785

av55785

可治跌打损伤,九月内剖根分种。许氏方∶用水安息搽之,管化毒愈。

万历杭州府志∶白术以产于潜者佳,称于术。能追风,不换时刻,酒蒸服,加金雀根土、当归、石床花根,石蚕,治瘫痪勾急之要内容:职方典∶产福宁,茎细,叶如猴耳。

一名草,一名苍蝇翅。百草镜∶独叶一枝枪生山原,清明时发苗,谷雨后死,长二三寸,一叶一花,叶如橄榄,花似锥钻。

治单双蛾∶木莲蓬、雪里青根叶,捣汁,米醋滚过,冲入前汁,含少许之,吐出即愈。 歌曰∶谁人识得石打穿,绿叶深纹锯齿边,阔不盈寸长更倍;圆茎枝抱起相连。

内容:朱排山柑园小识∶藏枣来自西藏,实产于天竺,大者长二寸许,形味绝似南枣,能补气,同人参,藏中亦不易得,其核似蚕蛹形,而无仁。 叶酸寒,治乳痈便毒,有奇效,泻热解毒。

同牛膝、芍药、当归、独活、玉钗草、活血丹、七叶草、五爪龙、放棒行、金雀脑、覆丝藤、草等,和匀捣汁,加酒服之,损伤垂死,但得入咽可生。内容:活人书∶又名鬼蜡烛。

Leave a Reply